LOBPA

Nyheder
Helhedshensynet er afgørende for udmåling af hjælp
En BPA giver borgeren mulighed for at leve et selvstændigt og aktivt liv. En ny afgørelse af 13. august i år fra Ankestyrelsen sætter en tyk streg under dette, og gør det klart, at behovet for hjælp altid skal ske ud fra en konkret og individuel helhedsvurdering.
Ligebehandlingsloven: Annoncering, ansættelse og opsigelse af hjælpere
Som BPA-arbejdsleder er det vigtigt at være opmærksom på reglerne i ligebehandlings- og forskelsbehandlings¬loven, når det handler om eksempelvis annoncering efter nye hjælpere, ansættelse og opsigelse.
Nyt netværk for unge mellem 18 og 35 år der har BPA
Er du ung, og har du en BPA? Bliv en del af LOBPA's nye netværk for dig mellem 18 og 35 år. I netværket kan du dele erfaringer og ikke mindst møde andre unge med en BPA.
Spørgsmål til ministeren: Ankestyrelsens lange svartider
Svartiderne i Ankestyrelsen er blevet længere efter strukturændringen af klagesystemet, og det mener Socialminister Manu Sareen er utilfredsstillende. LOBPA mener, at det udsagn er alt for svagt. I stedet bør ministeren kalde kommunerne til orden, og kræve en ordentlig sagsbehandling med respekt for lovgivningen.
Kommunikationshandicap og BPA
Mange mennesker med en BPA har kommunikationsvanskeligheder. Kommunikationsvanskelighederne har ikke nødvendigvis betydning for deres arbejdslederevne. Det ved vi i LOBPA! Derfor er det glædeligt at erfarer, at Dansk Handicap Forbund har fået medhold i en sag, hvor et medlem var ved at få frakendt sin BPA på grund af kommunikationsvanskeligheder.
Mere...
Medlem

GF 2012 - 6

LOBPA er en demokratisk, borgerstyret, nonprofit organisation for alle, der har eller er på vej til en BPA. 

For 100 kr. om året får du som medlem bl.a. mulighed for at skabe netværk, at hente inspiration til hverdagen med BPA, at få indflydelse mv. Læs mere og bliv medlem

 

 

Arbejdsleder

arbejdsleder.jpg

Med BPA - borgerstyret personlig assistance, får du mulighed for at leve et selvstændigt liv på egne præmisser. LOBPA kan varetage dit arbejdsgiveransvar, så du kan koncentrere dig om indholdet i din hverdag. 

Læs mere om, hvad LOBPA kan tilbyde dig som arbejdsleder

 

Nye jobs
Vordingborg, deltidsstilling
Stilling på 20 timer ugen, Fri ...
Nye hjælpere
Fra elev til social - og sundhedshjælper
Mit navn er Adriana og jeg er 19 ...
Frisk pige søger hjælper job
Jeg er en meget fleksibel person, som gerne ...
Handicaphjaelper soger ny arbejde
God dag. Jeg er stabil, ansvarsfuld, modessiker og ...
Frisk og humørfyldt
Jeg